Dzienniki
Prasa zagraniczna z całego świata. Ponad 680 tytułów dzienników w ofercie.
UWAGA

Przyjmujemy zamówienia na pojedyncze egzemplarze

CERTYFIKAT

Kupując papier ekologiczny
na potrzeby drukowania gazet
sfinansowaliśmy zasadzenie
1210 nowych drzewek w
Mazowieckim Parku Krajobrazowym

DISTRIPRESS

INTERNEWS jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Dystrybutorów Prasy „DISTRIPRESS”

Warunki prenumeraty

Zamówienia można składać:
- na naszej stronie internetowej: www.internews.pl
- drogą mailową: inter@internews.pl
- telefonicznie: 022 875 45 05
- oraz osobiście w siedzibie firmy przy ul. Kolejowej 11/13 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Prenumerata oraz zamówienia na pojedyncze egzemplarze są realizowana od pierwszego wydania dostępnego w Polsce, po otrzymaniu przez Internews wpłaty.

Oferta wraz ze skanami umieszczona na stronie www.internews.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wpłaty za zamówioną prenumeratę można dokonać:
- przelewem bankowym na konto nr:
60 1500 1012 1210 1013 1846 0000
INTERNEWS sp.j. Grzegorz Stępień, Aleksandra Stępień, Ewa Stępień
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
- przekazem pocztowym
Po otrzymaniu wpłaty przez Internews zostanie wystawiona fakturę VAT na wartość zamówionej prenumeraty.

Przez cały czas trwania prenumeraty gwarantujemy niezmienność cen.

Dostawa czasopism realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej,
Możliwy jest także odbiór osobisty w biurze Internews lub po uprzednim uzgodnieniu, w Głównej Księgarni Naukowej im. B.Prusa w Warszawie.

Zamówienie może zostać odrzucone w przypadku:
- braku wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia;
- braku możliwości nawiązania kontaktu z Prenumeratorem, w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji zamówienia.

Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty w dowolnym momencie jej trwania.

Jeśli z przyczyn niezależnych od INTERNEWS zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zostanie zgłoszony przez Prenumeratora brak ciągłości lub brak jakościowy, gdy będzie to możliwe, braki zostaną uzupełnione, bądź wadliwy egzemplarz zostanie wymieniony, lub nastąpi zwrot pieniędzy w określony przez Prenumeratora, w formie pisemnej, sposób.

Internews nie odpowiada za opóźnienia i braki w dostawach, które wynikają z winy wydawców, dostawców lub firm przewozowych.

Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi, podanymi przez Prenumeratora, jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Dane osobowe są przetwarzane przez Internews zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Copyright by NESSO.INFO